Teknisk indsigt ✔      Rådgivning ✔      Service  

Centrifuger til mange forskellige formål

Vertikale og horisontale centrifuger til industrien

Vi leverer en lang række forskellige typer af Ferrum centrifuger. Se hvilke nedenfor.​

​Gipscentrifuger

Disse centrifuger anvendes til vask og separation af den gips, der genereres ved røggasafsvovling (FGD processer).

Læs mere om gipsafvanding med centrifuger her

Horisontale centrifuger

I horisontale centrifuger er procesrum og drev klart adskilt (til forskel fra vertikale maskiner).

Det firkantede proceshus giver brugeren alle de inspektionsmuligheder, der spiller så stor en rolle ved brug af farmacentrifuger såvel i mono- som i multifunktionsanlæg.

Uden først at skulle åbne frontdøren og fjerne de tilsluttede procesrør giver husets store inspektionsdøre adgang til filtratudløb og centrifugekurvens yderside. Når frontdøren åbnes, er der adgang til alle produktberørte dele og dermed mulighed for effektiv kontrol, CIP-rensning eller udskiftning af filtermedium i tilfælde af produktskift.

Horisontale skrabecentrifuger byder på en række fordele sammenlignet med vertikale maskiner, bl.a. er det muligt at opnå større centrifugalkraft og dermed lavere restfugtighed og chargetider.

Vi leverer produkter fra virksomheden Ferrum, der fremstiller de horisontale skrabecentrifuger i kemi- eller farmaudgaver.

Se udvalget af horisontale centrifuger her

Skubbecentrifuger til store kapaciteter

Skubbecentrifuger er kontinuerligt arbejdende filtercentrifuger til store kapaciteter og med mulighed for kagevask i modstrøm. For optimal udbytte af skubbecentrifugerne kræves middel partikelstørrelse på min. ca. 50 micron, som er mindste spaltebredde i sibelægningerne.

Se udvalget af skubbecentrifuger her

Vertikale centrifuger

​Vertikale skrabecentrifuger opdeles i to hovedtyper alt efter måden, faststoffet udtages på:

  • Bundudtømning
  • Udtagning i toppen af centrifugen

Bundudtømning egner sig specielt til adskillelse af mellemprodukter, hvor driften foregår i et helt lukket system. Tømningen kan foregå ved automatisk udskrabning eller udtræk af filterdugen. Fordelen ved det pneumatiske system efter udskrabning af tørstoffet er, at restlaget kan fjernes helt, hvorved indvirkning på den efterfølgende charge undgås.

Kan leveres med CIP- og SIP-systemer og kan leveres i henhold til seneste GMP-retningslinjer.

Se udvalget af vertikale centrifuger her

Uanset hvilken centrifuge du har brug for, finder vi den til dig. Vi rådgiver og vejleder dig til den rette løsning. Det eneste du skal gøre er at kontakte os på telefon +45 36 44 24 44, så hjælper vi dig.