Teknisk indsigt ✔      Rådgivning ✔      Service  

​Slambehandling/slamforbrænding

Ulrik de Neergaard

Senioringeniør

E-mail: udn@aagechristensen.dk

Mobil: +45 20 40 40 24

Fluidbed-forbrænding

En af Envirotherms specialiteter er slamforbrænding i en såkaldt fluidbed-ovn, hvor slammet forbrændes i et fluidiseret sandlag. Ved hjælp af denne teknik opnås en række fordele som:

  • God udbrænding med meget lavt kulstofindhold i asken
  • Ingen bevægelige dele i højtemperaturområdet
  • Binding af sure komponenter som svovl og chlor
  • Høj udnyttelse af energi ved varmegenvinding
  • Reststoffer i form af tørt eller befugtet støv

Envirotherm har specialiseret sig inden for følgende områder:

  • Drikkevand
  • Kommunalt spildevand
  • Kemi & raffinaderi

Læs mere om fluidbed-forbrænding her

Referencer fluidbed-anlæg

Lynettefællesskabet, København

Røggasfiltre

Forskellige teknologier kan anvendes for at sikre udfældning af partikler og aerosoler. Envirotherm kan tilbyde gennemprøvede filtreringsteknologier og udvælger den mest effektive og omkostningseffektive løsning afhængig af ønsker og krav.

Elektrofiltre anvendes i kraftværker og forbrændingsanlæg lige nedstrøms for kedler til at rense røggassen for støv. I denne forbindelse er kapaciteten i området fra 20.000 cbm/h til adskillige millioner cbm/h.

Våd-type elektrofiltre anvendes i mættede gasatmosfærer og sikrer udfældning af aerosoler for at opnå minimum niveauer af forurening i den rensede gas. SO3, TiO2 og tjære kan opgøres og pålideligt fjernes. Til rengøringsformål, føres massestrømmen vandret gennem elektrostatiske våd-type filtre, som er fremstillet af korrosionsbestandige materialer af høj kvalitet.

Envirotherms design af elektrofiltre bruges på en verdensomspændende skala. Hvert projekt skræddersyes for at imødegå de kundespecifikke krav.

Stoffiltre (også kaldet "posefiltre") er baseret på filtrering ved anvendelse af tekstilstofmaterialer. Også i dette tilfælde fjernes støvpartikler fra gassen. Men tilsætning af hjælpestoffer giver mulighed for at opnå en adsorption af forurenende gasser samtidig. SO2, HCl, HF og tungmetaller kan pålideligt fjernes. De respektive tekniske tekstilmaterialer udvælges nøje i overensstemmelse med gassammensætningen og temperatur.

Envirotherm kan tilbyde puls-jet posefiltre, hvor filterposerne er anbragt i rækker. I tilfælde af et lav-trykfilter er filterposerne ringformede og anbragt i en hængende position i bundter. Takket være en væsentligt forenklet procedure og rengøringsprincippet, rotationstypen, opnås betydelige fordele i forhold til en nem vedligeholdelse. Det skyldes, at der anvendes et lavere lufttryk til rengøringen, og dermed sikres en betydelig længere drifttid på filterposerne.

Læs mere om elektrofiltre og røggasfiltre her