Levering af tekniske komponenter til industrien ✔ - Rådgivende ingeniørvirksomhed ✔ - Service og vedligeholdelse af alt udstyr  

Procesanalytisk udstyr

Optisk densitet, OD-måling

Optisk densitet er en almindelig målemetode til kvantificering af vigtige parametre i cellekulturer såsom​ cellekoncentration, biomasseproduktion eller ændringer i cellemorfologi. Kontinuerlig måling af optisk densitet medvirker basalt, og effektivt, til at optimere udbyttet og kontrollere reproducerbarhed i mange forskellige fermenteringer.

SMOD (Smart Measuring Optical Device)

SMOD er en trådløs optisk densitetssensor, der leverer real-time OD600- og temperaturdata​, så suspensionscellekulturvækst i glaskolber kan overvåges uden nogen form for indgriben med risiko for kontaminering.

Nogle af fordelele ved SMOD trådløs OD-måling er:

 • Glaskolber med cellekultur skal ikke åbnes inden høst
 • Ingen prøveudtag af cellekultur ved OD-måling
 • Optimeret cellehøst
 • Real-time OD- og temperaturdata leveres trådløst til PC og smartphones
 • Genopladelig OD-sensor - kan anvendes 35 gange

Og med den enkle software-styring opnås:

 • Intuitiv prøveopstilling
 • Real-time levering af OD- og temperaturdata
 • Tilgængelighed på PC og smartphones
 • Sikker og uforanderlig data

Se mere om den trådløse optiske densitetssensor SMOD her

Applikationsnoter

Trådløs optisk densitetsmåling med SMOD​

​Gasanalyse

BioPAT® Xgas

BioPAT® Xgas fra Sartorius Bioprocess Solutions overvåger og styrer bioprocesser i realtid. Det er en kombineret ilt-kuldioxid-sensor med automatisk kompensation for fugt og tryk. Intervallet for ilt er 1 - 50%, og for kuldioxid 0 - 10%, med ± 3% nøjagtighed på referenceværdien og en forskel på mindre end ± 0,2% på læsning. Sensoren er ikke-invasiv og kan nemt integreres på både nyt og nuværende Sartorius Stedim bioreaktor-udstødningssystem.

Ved anvendelse af BioPAT® Xgas opnås følgende fordele:

 • ​Parallel og kontinuerlig måling af O2 og CO2 ved hjælp af kun én sensor
 • Standardiseret integration i Sartorius bioreaktorer til event-baserede styring
 • Høj nøjagtighed og procespålidelighed sikres ved automatisk kompensation af luftfugtighed og tryk
 • Kompakt design til praktisk integration i både små lab bioreaktorer og proces-skala fermentorer
 • Statusvisning og kalibreringsknapper direkte på BioPAT® Xgas for nem betjening

Se mere om ​BioPAT® Xgas her

​InProcess Instruments

​InProcess Instruments er specialiseret i at lave kundespecifikke løsninger inden for gasanalyse, der kan anvendes til ”real-time” optimering og proceskontrol samt til at opnå en dybere procesforståelse. Udstyret anvendes i en lang række industrier, som inkluderer både den farmaceutiske og den petrokemiskeindustri samt inden for kemisk, biokemisk og miljøforskning.

Der kan måles i området fra ppm til 100 % for både komplekse og varierende gasblandinger.

InProcess Instruments gasanalyse giver en robust løsning, der kan automatiseres og integreres i eksisterende PAT-systemer. Både hardware og software tilpasses altid specifikt til den ønskede applikation.

Applikationer

Læs mere om følgende applikationer:

On-line procesanalyse

Kvalitetskontrol

Procesudvikling og laboratorier

Procesdesign

Miljøbeskyttelse

Særlige applikationer

NIR Spektrometre

BioPAT® Spectro

BioPAT® Spectro NIR processensor overvåger gæringsprocessen inline ved at levere real-time data. Overvågning af værdier under den bioteknologiske fermentering er afgørende for at opretholde en høj effektivitet og kvalitet af en bioproces. Selvom kommercielle sensorsystemer er tilgængelige til real-time overvågning af variabler, såsom pH eller koncentration af opløst ilt, så giver BioPAT® Spectro en overvågningskapacitet, der er lysår foran andre sensorsystemer.

Med BioPAT® Spectro NIR processensor opnås følgende:

 • Overvågning af gæringsprocesser i real-time
 • Golden batch sammenligning
 • Overvågning af cellevækst og levedygtighed
 • Overvågning af næringsstoffer og metabolitter
 • Fingeraftryk og kvalitet af medier

Se mere om BioPAT® Spectro her

On-line glukosemåling

​BioPAT® Trace bruges i laboratorier til simultan online-måling af glukose og laktat, f.eks. ved industriel dyrkning af mikroorganismer eller mammale celler.

Med BioPAT® Trace får man mulighed for kontinuerlig online-analyse af processen uafhængig af ​​dyrkningstypen (batch/fed-batch). Med BioPAT® Multi Trace kan der udføres on-line analyse på op til 4 bioreaktorer på en gang.

BioPAT ®Trace har tre muligheder for at udtage prøver hhv. filtreringssonde, dialysesonde eller bypass. Uanset hvilken af de tre nævnte metoder, der anvendes, vil alle kunne foretages sterilt.

Online-måling af glukose/laktat betyder:

 • 24/7 monitorering af processen
 • Kort responstid
 • Kontrol på baggrund af målinger sikrer et stabilt glukoseniveau (50mg/l – 2g/l) i mediet
 • Mulighed for at undersøge konditioner for optimal dyrkning

Der findes 2 forskellige sensorer. En filterprobe, hvor prøven suges ud og analyseres i apparatet, og en dialyseprobe til direkte måling af glukose/laktatkoncentrationen. Proberne fås til 12 mm, 19 mm og 25 mm porte. Begge typer egner sig naturligvis til steril prøveudtagning.

Analysefunktionerne i BioPAT® Trace er baseret på en kombination af enzymatiske reaktioner og anode-oxidation, hvorpå glukose- og laktatkoncentrationer kan detekteres som funktion af ledningsevnen.

Se mere om BioPAT® Trace her

Datablad BioPAT® Trace og BioPAT® Multi Trace

Turbiditetsmåling

BioPAT® Fundalux

BioPAT® Fundalux er et optisk udstyr til online turbiditetsmåling.

Sonden opererer på et transmittansprincip ved hjælp af IR-lys til at spore den samlede biomasse.

 

Det er et redskab til at øge udbyttet ved mikrobiel fermentering ved at maksimere brugen af næringsstoffer, gasser og andre kritiske parametre. Systemet reducerer omkostningerne forbundet med 24-timers prøvetagning og fjerner behovet for offline analyse. BioPAT® Fundalux kan integreres i Sartorius' BioPAT® DCU. Automatisk konvertering af data til optisk densitet kan opnås med BioPAT® MFCS.

Se udvalget af prober her

BioPAT® ViaMass

BioPAT® ViaMass er et system fra Sartorius Bioprocess Solutions til måling af levedygtig biomasse i cellekultur, gær og mikrobielle processer. I modsætning til kendte referencemetoder er dette system fuldstændigt integreret i single use bioreaktorer. Den bestemmer biomassen direkte, hvilket reducerer behovet for manuel prøveudtagning. Integreret i bioreaktorens DCU styresystem, tillader BioPAT® ViaMass automatisk overvågning og kontrol af levedygtig biomasse.

BioPAT® ViaMass sammen med BioPAT® MFCS-familien giver helt afgørende fordele, især ved udvikling af styringsstrategier.

Takket være real-time oplysninger om levedygtig biomasse under gæringen, er tidskrævende prøveudtagning samt tilhørende risiko for kontaminering nu en saga blot.

Der opnås disse fordele:

 • Reducerer behovet for manuel prøveudtagning
 • Real-time måling af og feedback af levedygtig biomasse
 • Sikrer batch-til-batch ensartethed
 • Eliminerer operatørindflydelse, der forekommer i manuelle biomassemålinger

Datablad BioPAT®ViaMass